Svätá BarboraSvätá Barbora

Svätá Barbora

Patrónka zomierajúcich
cintorín Zavar, 2010

bronzová plastika, kamenný podstavec

360° prehliadka
Vyžaduje Adobe Flash

Útecha živých aj zomierajúcich

Tak ako je svätá Barbora symbolom a sprostredkovateľkou nádeje na spásu hriešnych duší, táto jej socha je zápasom o nádej, že umenie má zmysel. Je náznakom toho, že krása je zobraziteľná bez deformácií, a že ju možno vidieť, vnímať, spoznávať, a že umenie má silu inšpirovať bez toho, aby sa skrývalo do nepochopiteľných foriem a súvislostí.
Stačí, keď bude v úcte pred stvorenou krásou využívať dary Ducha, aby zobrazilo našim zmyslom a našim mysliam to, čo vidíme, aj to, čo je skutočne za tým. To, čo mnohokrát nevidíme — že krása je jedným z mien Boha.
Peter Peterson

Svätá Barbora - detail

Krásna panna

Táto plastika bola modelovaná s láskou. To sa prejavilo v každom detaile. Barbora bola v čase svojej mučeníckej smrti mladá a krásna. O čo krajšia je jej večná mladosť a oslávená krása, keď je v Nebi, svätica. Svätí sú oslávení, krásni, šťastní, blažení. A ich sochy majú byť iné? Vari by nám stačilo, keby tu bolo niečo menej pôvabné a pravdivé? Stačilo by nám vidieť menej a nechať sa presviedčať, že je to svätá Barbora? Toto dielo sa, vďaka Bohu, dotklo skutočnej podstaty výtvarného umenia — zobrazovať stvorenú krásu.
Aj tú nadprirodzenú a svätú krásu.


Svätá Barbora - detail

Adorujúca svätica

Máme pred sebou kľačiacu sväticu. Nestojí, ani sa neopiera o meč, ktorým ju sťal vlastný otec, hnaný odporom k viere v Krista, ale kľačí, pretože ona je orodovníčka za zomierajúcich. Je svätá — oslávená spolu so zástupmi anjelov a všetkých svätých adoruje večného a Trojjediného Boha, ktorý ju prenikol tak nenásilne, ako preniká kameň do bronzu tejto sochy. Kľačí, lebo prosí o Milosrdenstvo pre každú dušu, ktorá odchádza z pozemského sveta zaťažená vlastným hriechom. Kľačí, lebo drží Najsvätejšie Telo Božského Záchrancu.


Svätá Barbora - detailZmŕtvychvstanie

V moci Najvyššieho

Postava krásnej ženy ukazuje jemnosť a dôslednosť s akou bola modelovaná. Každý tvar tejto cudnej krásy, ktorá klopí zrak pred Božou Slávou, sa upriamuje práve na Božiu slávu. Či už sa budeme pozerať na túto plastiku spredu, zboku alebo zozadu, všetky tvary, údy jej tela, záhyby jej šiat, kadere jej vlasov nás upriamujú na to vyššie od nej.
Koleno pravej nohy, chodidlo ľavej, lem a záhyby plášťa, zápästia jej rúk, prsty nežne a s bázňou podopierajúce kalich, to všetko upriamuje našu pozornosť na Sviatostného Krista.


Svätá Barbora - detail

Vo svetle Svetla

Každý záhyb tejto plastiky bol modelovaný s úctou pred krásou svätosti. Svätosti, ktorá je dynamická, nie strnulá. Táto postava bola zachytená v pohybe, keď si išla kľaknúť s rukami vztýčenými do výšky. A usmieva sa pri tom, lebo miluje Spasiteľa, ktorý ju vytrhol z mučeníckej smrti a usmieva sa na Neho, lebo túži, aby vytrhol z večnej smrti každú dušu, ktorá bola odovzdaná do jej opatery.
Najvyšším bodom celej sochy je svetlo. Svetlo, ktoré k oku diváka prechádza sklom, najčírejšou pevnou matériou, ktorú možno použiť pre sochárske dielo.


Svätá Barbora - detail

Figúra na symbole, bronz na kameni

Či sa pozeráme na túto sochársku kompozíciu ako na objekt z rôznych tvarov a materiálov, teda z pohľadu jej formy, alebo z pohľadu obsahu, ktorý vyjadruje, uvedomíme si, že ide o harmonický a organický celok, v ktorom má každý prvok svoj význam. A to aj svojim tvarom, aj tým, čo zviditeľňuje. Zároveň objavujeme súzvuk dvoch autorov z dvoch generácií:

Základom celej kompozície je tvar, ktorý symbolizuje skutočnosť, pre ktorú sa obraciame na patrónku zomierajúcich. Tvarová štylizácia rakvy nás upozorňuje na istotu, že raz všetci zomrieme. A zároveň nás svojou geometrickou jemnosťou akoby uisťuje, že to neznamená nič hrozné.
Leží predsa pod svätou Barboru, ktorá oroduje za to, aby naša cesta do večnosti bola bez strachu, aby smrť bola cestou do večnej slávy.

Túto podstatu patronátu sv. Barbory pretavil mladší Peter do tvaru, ktorý je, rovnako ako celé dielo, skutočným prejavom umenia 21. storočia. V kameni, stmelenom inými silami ako tlakom hornín nám ukazuje, že smrť je naozaj cesta do výšin.


Svätá Barbora - detail

Z rakvy, kde zostáva telo, vystupuje silami mocnými ako nebo samo nesmrteľná duša. Duša vo svojich troch veličinách — rozume, slobodnej vôli a obraze večného Boha. Masívna hmota kameňa je v týchto dynamických a zároveň veľmi jemných krivkách premenená na čosi éterické.
Zároveň predstavuje kamennú vežu, na ktorej prebývala sv. Barbora, oddelená pre svoju krásu náročným a pohanským otcom od zvyšku sveta. A táto kamenná veža je zároveň skutočnou oporou svätosti krásnej Barbory. Tri kamenné oblúky, tri prúdy sily a ducha sú symbolmi troch Božských Osôb zjednotených vo vzájomnej a dokonalej Láske. Táto trojičná podstata je pretavená aj do fyzikálnej podstaty tohoto piedestálu. Tieto tri tvary, každý s vlastnou dynamikou, sú tiež prepojené vzájomnými silami — zjednotený tvar na vrchole stojí vďaka jedinečnej úlohe každého oblúka — predný oblúk drží pnutie, zadný celú váhu a stredný ich stmeľuje dohromady a necháva vyniknúť celej trojici. Táto dynamická štruktúra rovnako ako Láska Najsvätejšej Trojice ku každému Božiemu dieťaťu vynáša duše do nebies a nekončí tam, kde končí hmota kameňa, ktorý ju stvárňuje, ani sa neuzatvára sama do seba, ale doslova sa transformuje do postavy sv. Barbory. Základňa vrcholu tohoto piedestálu je takmer identická so siluetou nôh kľačiacich na nej.


Jej nádherná socha, umiestnená v Zavare na cintoríne, ktorej autormi ste Vy dvaja,
je určite pre všetkých príchodzích zdrojom nových duchovných, ale aj umeleckých zážitkov.

Anna Slováková, starostka obce Dolné Lovčice


Svätá Barbora

Svätá Barbora

Svätá Barbora

Svätá Barbora

Svätá Barbora

Svätá Barbora