Čierny Balog

Čierny Balog

Chrám Nanebovzatia Panny Márie
2008

maľba, liturgické zariadenie,
dekoratívne mreže

Virtuálna návšteva
Vyžaduje QuickTime, stiahnuť
Porovnanie pred a po
dokončení realizácie

Vzatí do Neba

Strop čiernobalockého farského chrámu sme poňali ako nebeskú klenbu, ktorá nás vťahuje do udalostí, ktoré prekračujú časopriestor a dávajú nádej na večnosť. Obrazy v chráme sprítomňujú a stelesňujú nadprirodzené pravdy Evanjelia a napomáhajú adorovať bezprostrednú Božiu prítomnosť v Bohostánku.
Maľba je doplnená písmom, ktoré ešte väčšmi vťahuje do modlitby. Slovo potvrdzuje obraz a obraz je naplnený slovom — slovom Božím. Obrazy vychádzajú z meditácie o Kristovi. Kristus je stredobodom výtvarného znázornenia.

Božie dejiny spásy sú znázornené nielen ako ilustrácia konkrétneho deja, ale ako odkaz na jednotu Svätej Trojice. Farba, linka, výraz, kompozícia, kresba a celok potvrdzujú Krista v Otcovi a Duchu Svätom.

Zvestovanie Panne Márii

Zvestovanie Panne Márii

V dvoch postavách vyjadrené tajomstvo Vtelenia Božieho Syna nám predkladá istotu o Matke Božej. Požehnaná medzi ženami prijíma všetko, čo jej anjel zvestuje a svojim Fiat nám zabezpečuje spásu. Scéna obklopená anjelmi, vrcholí v Duchu Svätom, ktorý je plodiacou silou Otca. Mária prijíma Božieho Syna, aby Ho mohla odovzdať nám. Viac

Zdravas’ Mária milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho — Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.


Zoslanie ducha Svätého

Zoslanie ducha Svätého

Pestrá a pri tom jednoduchá scéna zobrazuje nielen novozákonný výjav, ale aj jeho tajomstvo: Apoštoli v dôvere okolo Matky – Panny Márie dostávajú dary, ktoré sú ohňom, zapaľujúcim srdcia. Viac

Príď, Duchu Svätý, tvorivý,
príď svojich verných navštíviť;
naplň nám srdcia milosťou,
ktoré si stvoril múdrosťou.

Tešiteľom si nazvaný,
dar Boží z neba nám daný,
zdroj živý, láska, oheň v nej
i pomazanie duchovné.…


ZmŕtvychvstanieZmŕtvychvstanie

Zmŕtvychvstanie

Ježiš Kristus vstal z mŕtvych a tak definitívne spasil svet. Zmŕtvychvstanie pretŕha okovy smrti, tak ako prerušuje rám okolo jasnej scény nedeľného rána. Víťazný Kristus, ktorému sú svedkami nebeskí poslovia a strážiaci vojaci.
Okolo scény radostné Aleluja vo veľkonočnej modlitbe. Farby akoby spievali radostnú pieseň. Veď nebyť toho dňa, márna je naša viera. Viac

Raduj sa a veseľ sa,
Panna Mária, aleluja.
Lebo Pán naozaj
vstal z mŕtvych, aleluja.


Korunovanie Panny Márie

Korunovanie Panny Márie

V klenbe presbytéria nad patrocíniom Nanebovzatej vrcholí Sláva Matky, ktorú Kráľ kráľov korunuje za Kráľovnú Neba i Zeme. Obklopená ódami serafínov dostáva znak zvrchovanosti od Najsvätejšej Trojice: Nekonečný Otec v nekonečných kruhoch, Mocný Syn a všetko posväcujúci Duch. Boh so svojou Nevestou, Orodovníčkou a Ochrankyňou nás, jeho adoptívnych detí. Viac

Zdravas’, Kráľovná, Matka Milosrdenstva, ó milostivá,
ó presladká Panna, Matka Božia Mária!


PresbytériumPresbytérium

Presbytérium

Obetný stôl, ambona a pódium presbytéria z mramoru a sedesy z  dubu vo svojom tvarosloví harmonizujú s hlavným oltárom. Srdcom obetného stola je bolestný ruženec a ambona nesie symboliku siedmych darov Ducha Svätého. Súčasťou obetného stola je kríž so štyrmi svietnikmi a vo Veľkonočnom období aj paškál. Pódium zvýrazňuje pozíciu celebranta, ktorý predsedá liturgickému zhromaždeniu a ústredné miesto Sviatosti Oltárnej. Liturgické slávenie Eucharistie je vykonávané v dôstojnom a krásnom prostredí. Viac


Mreže

Mreže

Všetky prvky — maľba, dekorácie, mreže, svietidlá dotvárajú harmóniu celku. Kruhy zobrazujúce nekonečného a dokonalého Boha sa premietajú do celej štruktúry mreží, a klenieb. Centrom je tu Mária, patrónka farnosti, symbolizovaná ružencom. V priestore chrámu je dvadsaťkrát — ako tajomstvá ruženca. Vstup do chrámu sa preväzuje s celkom chrámu, najmä s oltárnou stenou. Do chrámu vstupujeme, aby sme milovali Boha. Obohatení Eucharistiou a krásou priestoru vychádzame, aby sme milovali blížnych.Viac