GloriaDei: Požehnané Vianoce! | Na väčšiu česť a slávu Božiu Sakrálne umenie | GloriaDei: Požehnané Vianoce!

„Zavar, Zavar, Narodenie Pána, realizácia